Verkeer & Vervoer


Een goede en veilige bereikbaarheid van Drenthe is een belangrijke voorwaarde voor ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling. Samen met burgers, mede-overheden, het bedrijfsleven en andere organisaties op het gebied van verkeer en vervoer wil de provincie knelpunten oplossen en kansen uitbouwen.

Het mobiliteitsbeleid is vastgelegd in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). De Drentse gemeenten nemen de belangrijkste onderdelen uit het PVVP over in hun gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid staat bij de provincie en haar verkeersveiligheidspartners hoog op de agenda. Maatregelen zijn onder meer het veiliger maken van de infrastructuur, het herkenbaar maken van wegtypen met hun bijbehorende snelheidsregimes, verkeerseducatie en verkeershandhaving.