Bewegen


De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) houdt in dat mensen tenminste 5 dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging hebben.

trend In de periode 2012-2014 daalde het aandeel inwoners dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen van 49% naar 44%. De afstand tot het doel is groot.
afstand tot doel Minder dan de helft van de inwoners voldoet niet aan de norm voor gezond bewegen. De afstand tot het doel is groot.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is het aandeel volwassenen dat aan de norm voor gezond bewegen voldoet aanzienlijk lager dan in Nederland (44% in 2014 in Drenthe tegen 62% in 2013 in Nederland). De afstand tot het doel is groot.

Voldoende beweging is belangrijk voor de gezondheid. De hoeveelheid beweging kan op verschillende manieren worden gemeten.

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) normeert de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging vanuit gezondheidskundig oogpunt. Om een goede gezondheid te behouden, is het gewenst tenminste 5 dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben.

In 2008 voldeed 41% van de inwoners aan de norm. In 2010 was dit gestegen naar 50% en in 2012 weer iets gedaald naar 49%. In 2014 was het aandeel inwoners dat voldoet aan de NNGB opnieuw gedaald, naar 44%. Hiermee is het aandeel inwoners van Drenthe dat aan de norm voldoet aanzienlijk lager dan in Nederland (62% in 2013).

Fitnorm

De fitnorm gaat over de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is voor een goede conditie van het hartvaatstelsel. De fitnorm luidt: 3 maal per week minimaal 20 minuten intensief bewegen. In 2014 en 2012 voldeed 42% van de Drenten aan deze norm. Dit was 44% in 2010 en 37% in 2008.

(In)activiteit

Inactiviteit betekent dat iemand geen enkele dag van de week minimaal 30 minuten actief is. Van de volwassenen was in 2014 en 2012 3% inactief. In 2010 was dit 2%. Van de jongeren was in 2014 5% inactief.

Referenties

Rotman, J. & R. Dreier (2015). Drentse Sportmonitor 2014. (pdf?handheld=true, 1.2 MB) SportDrenthe, Hoogeveen.

TNO. Bewegen in Nederland 2000-2010. Resultaten TNO-monitor Bewegen en Gezondheid. (pdf?handheld=true, 3.7 MB) TNO, Leiden.