Sport


Sport, daar hebben we allemaal profijt van. Tijdens het sporten kom je elkaar tegen, werk je samen en ga je de strijd aan. Het houdt je lichaam vitaal. Bovendien is de economie gebaat bij sportieve evenementen.

De meeste Drentse gemeenten kennen een sportaanbod van voetbal, handbal, korfbal, en volleybal. Topsport vindt in Drenthe vooral plaats op het gebied van de motorsport, de wielersport en de paardensport. Een bekend voorbeeld zijn de TT-wedstrijden in Assen.

De voorzieningen voor sport staan in Drenthe onder druk. Oorzaken zijn de lastige financiële situatie, demografische ontwikkelingen, individualisering en veranderende vrijetijdsbesteding. Sporten die tot op hoge leeftijd beoefend kunnen worden, het plezier in bewegen centraal stellen en sociaal contact mogelijk maken, worden steeds meer beoefend. Denk aan wandelen, zwemmen, fietsen en tennis. De openbare ruimte wordt hierdoor een steeds belangrijkere ‘sportaccommodatie’.

Drenthe Beweegt

'Drenthe Beweegt' is het plan waarmee de provincie het sporten en bewegen onder haar inwoners wil stimuleren. Het plan wordt gedragen door alle gemeenten, de GGD, het onderwijs, top- en breedtesport en het bedrijfsleven.