Voortijdig schoolverlaters


Voortijdig schoolverlaters hebben vaak minder kansen op de arbeidsmarkt.

trend Sinds 2005 is het aantal voortijdig schoolverlaters meer dan gehalveerd, van 1.344 leerlingen in schooljaar 2005-2006 naar 600 in 2014-2015. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is het percentage voortijdig schoolverlaters behoorlijk lager dan in Nederland (1,4% tegen 1,8% in 2014-2015). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

Voortijdig schoolverlaters voor de drie Drentse Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s) en voor Nederland. De cijfers hebben betrekking op de zogenoemde ‘nieuwe’ voortijdig schoolverlaters: degenen die er het betreffende jaar zijn bijgekomen.

Jongeren die van school gaan zonder dat ze een startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo niveau 2) hebben behaald, worden gemeld bij de regionale meld- en coördinatiepunten (RMC’s). De RMC’s zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten, waar men probeert de voortijdig schoolverlaters alsnog naar een startkwalificatie toe te leiden. Drenthe heeft drie RMC’s.

Aantal voortijdig schoolverlaters blijft dalen

Sinds het schooljaar 2005-2006 is het aantal Drentse jongeren dat de school zonder startkwalificatie verlaat steeds lager, van 1.344 leerlingen in 2005-2006 naar 600 in 2014-2015.

Het aandeel voortijdig schoolverlaters was in Noord- en Midden Drenthe in 2014-2015 gelijk aan het jaar daarvoor (1,2%). In Zuidoost-Drenthe was het percentage voortijdig schoolverlaters in 2014-2015 1,4%. Dat is iets lager dan een jaar eerder (1,6%). In Zuidwest-Drenthe daarentegen was in 2014-2015 het percentage voortijdig schoolverlaters 1,6%, iets hoger dan een jaar eerder (toen 1,4%).

In alle Drentse regio’s ligt het aandeel voortijdig schoolverlaters ruim onder het landelijk percentage (1,4% tegen 1,8% landelijk). Succesvolle ingrediënten in de Drentse aanpak van schooluitval blijken persoonlijke aandacht, maatwerk en samenwerking.

Referenties

I. Oosting & J. Kruijer (2017). Drentse Onderwijsmonitor 2016 (pdf?handheld=true, 2.6 MB). Provincie Drenthe  en de Vereniging Drentse Gemeenten.