Basisscholen


Door afname van het aantal leerlingen worden scholen kleiner en moeten ook scholen worden gesloten.

trend In het schooljaar 2015-2016 waren er 3% minder basisscholen ten opzichte van het vorige schooljaar.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe nam het aantal basisscholen meer af dan in Nederland (-3% tegen -2% in 2015-2016 ten opzichte van het vorige schooljaar).

In het schooljaar 2015-2016 gingen 264 basisscholen (270 vestigingen) van start. Dat zijn 9 vestigingen minder dan het jaar daarvoor: een afname van 3%.

Het gemiddelde aantal leerlingen op basisscholen in Drenthe was in 2016 157. In het jaar daarvoor was dit 153. Landelijk lag het gemiddelde in 2016 op 219.

Drenthe heeft relatief veel kleinere scholen en dat zien we terug in het gemiddelde leerlingenaantal per school. Gemiddeld heeft een Drentse basisschool 157 leerlingen, terwijl een school in Nederland gemiddeld 219 leerlingen telt.

39% van de Drentse basisscholen heeft minder dan 100 leerlingen. Alleen in Friesland (48%) en Groningen (40%) zijn meer kleinere scholen.

Referenties

Oosting & J. Kruijer (2017). Drentse Onderwijsmonitor 2016 (pdf?handheld=true, 2.6 MB). Provincie Drenthe en de Vereniging Drentse Gemeenten.


Foto STAMM