Leerlingaantallen


Veranderingen in leerlingaantallen kunnen gevolgen hebben voor het functioneren en voortbestaan van scholen.

trend In 2015 was het aantal leerlingen op de basisscholen 1,8% lager dan in 2014. Deze afname is minder dan voorgaande jaren; de ‘afnamepíek’ is achter de rug.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is het aantal leerlingen op de basisschool de afgelopen 10 jaren bijna twee keer sneller afgenomen dan in Nederland (-12% tegen -7%).
toekomst Naar verwachting zal de jaarlijkse daling van het leerlingenaantal de komende jaren steeds iets kleiner worden.

Voor alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar geldt de leerplicht. Daarna geldt nog tot 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit betekent dat zij onderwijs moeten volgen tot zij een startkwalificatie hebben: een mbo-diploma vanaf niveau 2 of een havo- of vwo-diploma.

Voorschoolse periode

Voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn, bestaat de mogelijkheid om al wel deel te nemen aan het onderwijs. In 2011 ging 95% van de vierjarigen al naar de basisschool. Dit biedt bijvoorbeeld de kans om eventuele taalachterstanden tijdig te signaleren en aan te pakken.

Primair onderwijs

Op 1 oktober 2015 stonden er 42.304 leerlingen ingeschreven op de Drentse basisscholen. In vergelijking met het jaar daarvoor is dit een daling van 1,8%. Landelijk was de daling 1%.

Van de Drentse kinderen in het primaire onderwijs ging op 1 oktober 2015 2,4% naar een speciale basisschool. Dit is een afname van 0,2 procentpunt ten opzichte van het jaar daarvoor. Het landelijke percentage is 2,3%.

Voortgezet onderwijs

Op 1 oktober 2015 waren 31.097 Drentse jongeren ingeschreven in het voortgezet onderwijs. Dat is een kleine honderd minder dan het jaar ervoor. De gemeenten Aa en Hunze en Westerveld hadden te maken met een afname van 3%. In Borger-Odoorn is het aantal voortgezet onderwijsleerlingen met 7% afgenomen.

Het slagingspercentage in 2016 was, evenals de jaren daarvoor, voor bijna alle onderwijsniveaus in het Drentse voortgezet onderwijs iets hoger dan gemiddeld in Nederland. Voor het totale voortgezet onderwijs in Drenthe ligt dit op 94%, tegen 93% landelijk.

Beroepsonderwijs

Het afgelopen jaar is het aantal mbo’ers woonachtig in de provincie Drenthe iets toegenomen. Van 16.321 studenten in 2014-2015 tot circa 16.351 in schooljaar 2015-2016. De afgelopen jaren zagen we juist een daling. Die dalende trend zien we nog steeds op landelijk niveau.

In oktober 2015 volgden ruim 8.400 Drentse jongeren hoger beroepsonderwijs. 33% van hen  volgt een opleiding binnen de sector Economie. Techniek is daarna het populairst, gevolgd door de richtingen Gedrag en maatschappij en Onderwijs.

Referenties

Oosting & J. Kruijer (2017). Drentse Onderwijsmonitor 2016 (pdf?handheld=true, 2.6 MB). Provincie Drenthe en de Vereniging Drentse Gemeenten.