Kwaliteit basisonderwijs


Van goed onderwijs hebben mensen profijt tijden hun hele (verdere) leven.

trend Na een toename in 2014 en 2015 nam het aantal (zeer) zwakke scholen in 2016 met 2 scholen af. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
afstand tot doel Het doel is om het aantal (zeer) zwakke basisscholen verder terug te brengen naar nul. Dit doel is nog niet gehaald. De afstand tot het doel is groot.

De provincie Drenthe, de Drentse gemeenten en schoolbesturen willen er samen voor zorgen dat alle kinderen in de provincie onderwijs kunnen genieten van goede kwaliteit. In het Kwaliteitsakkoord Drenthe verklaren deze overheden en schoolbesturen gezamenlijk aan de slag te gaan om het aantal zwakke basisscholen tot 0 te reduceren. Tegelijk willen de partijen met een groep van bijna 20 scholen de weg naar excellentie inslaan.

De kwaliteit van de basisscholen wordt vastgesteld op basis van de CITO toets (of vergelijkbare toetsen) en de normindicatoren van het onderwijsleerproces*. De Inspectie van Onderwijs plaatst een (zeer) zwakke school onder sterk geïntensiveerd toezicht. De school moet de kwaliteit dan binnen een afgesproken termijn verbeteren.

Afname zwakke scholen

Na een toename in 2014 en 2015 nam in 2016 het aantal (zeer) zwakke scholen met 2 scholen af. In totaal waren er in 2016 11 zwakke en 2 zeer zwakke scholen. 2013 was het beste jaar sinds 2010, met 4 zwakke en 2 zeer zwakke scholen.

* De normindicatoren zijn een set van belangrijke graadmeters die de kwaliteit van het onderwijs meten, zoals het leerstofaanbod en het pedagogisch klimaat.

Referenties

Oosting & J. Kruijer (2017). Drentse Onderwijsmonitor 2016 (pdf?handheld=true, 2.6 MB). Provincie Drenthe en de Vereniging Drentse Gemeenten.