Onderwijs


Goed onderwijs is van belang voor je hele leven. De eerste verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij schoolbesturen en gemeenten. De provincie heeft een beperkte, ondersteunende rol. Een speerpunt van het provinciale beleid is een goede verbinding tussen onderwijs- en kennisinstellingen en het Drentse bedrijfsleven.