Natuurnetwerk Drenthe


De belangrijkste natuurgebieden en hun tussenliggende verbindingen vormen samen het Natuurnetwerk Nederland.

trend In de periode 2011-2014 werd 5.008 ha grond ingericht voor het Natuurnetwerk. Voor 1.177 ha werd de functie al wel gewijzigd naar natuur, maar moet de inrichting nog plaatsvinden. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
afstand tot doel
Eind 2014 was het beleidsdoel voor 2027 (100% van de gronden ingericht) voor 37% gehaald. Daarnaast was voor 34% van de gronden de functie gewijzigd, vooruitlopend op de inrichting. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.

De belangrijkste natuurgebieden en hun tussenliggende verbindingen vormen samen het Natuurnetwerk Nederland. Voorheen heette dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Natuurnetwerk is het belangrijkste instrument om te zorgen dat de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit duurzaam verbetert. De langetermijnstrategie van de provincie is gericht op het meer robuust maken van het natuurnetwerk. Onderdeel van het Natuurnetwerk zijn de Natura 2000-gebieden.

Het kabinet Rutte 2 heeft met de provincies het Natuurpact gesloten. Hierin is afgesproken dat de provincies in de periode 2011-2027 gezamenlijk 80.000 ha grond inrichten voor het Natuurnetwerk. Voorafgaand aan de inrichting van gronden moet de functie van de grond worden veranderd naar natuur, eventueel voorafgegaan door verwerving.

Realisatie verloopt gestaag

Bij de start van de uitvoering van het Natuurpact in 2011 had 62% van de in te richten gronden al een natuurfunctie. Van 38% van gronden moest de functie nog worden gewijzigd.

Vanaf 2011 tot eind 2014 werd 5.008 ha grond ingericht. Van 1.177 ha werd de functie gewijzigd. Daarmee kwam de stand van zaken eind 2014 op 37% ingericht, 34% functie gewijzigd maar nog niet ingericht en 29% functie nog te wijzigen.