Fijn stof


‘Fijn stof’ is het geheel aan zwevende deeltjes in de lucht. Fijn stof kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

trend In de periode 2010-2014 daalde de gemiddelde concentratie fijn stof in de lucht van 20 µg/m3 naar 17,8 µg/m3. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
afstand tot doel In 2014 lag de gemiddelde concentratie fijn stof ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. De afstand tot het doel is klein of het doel is bereikt.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is de gemiddelde concentratie fijn stof lager dan in Nederland (17,8 µg/m3 tegen 20,6 µg/m3 in 2014). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.
toekomst Naar verwachting zal de concentratie fijn stof in de toekomst nog verder dalen. Naar verwachting gaan de ontwikkelingen de gewenste kant op.

Achtergrondconcentraties Fijn stof

Het begrip ‘fijn stof’ duidt op het geheel aan zwevende deeltjes in de lucht*. Fijn stof kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De belangrijkste bronnen van fijn stof in Drenthe zijn het buitenland, zeezout en bodemstof.

In de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit zijn grenswaarden voor fijn stof vastgelegd. Deze zijn gericht op bescherming van de volksgezondheid.

Concentraties beneden grenswaarde

De gemiddelde concentratie PM10 in Drenthe is gedaald van 20 µg/m3 in 2010 naar 17,8 µg/m3 in 2014. Deze waarden liggen ruim onder de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3.

In Drenthe is de gemiddelde concentratie fijn stof lager dan het landelijk gemiddelde, dat in 2014 20,6 µg PM10/m3 bedroeg.

*Gewoonlijk wordt met de term ‘fijn stof’ PM10 bedoeld, ofwel deeltjes met een diameter van 10 micrometer of minder.

Referenties

Dönszelmann, C.E.P., S. Teeuwisse & K. van Dongen (2011). Luchtkwaliteit in Drenthe. Actualisatie van informatie. (pdf?handheld=true, 704 kB) CE Delft, Delft.

RIVM (2016). Hoe schoon is onze lucht? RIVM, Bilthoven.