WOZ-waarde


De gemiddelde WOZ-waarde, en met name de ontwikkeling daarvan, geeft een indicatie van de mate waarin een gebied gewild is.

trend In de periode 2012-2014 daalde de gemiddelde WOZ-waarde van woningen van €207.000 naar €188.000 (-9,2%). De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe was de daling van de WOZ-waarde ongeveer even sterk als gemiddeld in Nederland (-9,2% tegen -9,1%). De situatie in Drenthe is vergelijkbaar met Nederland.

De gemiddelde WOZ-waarde in een gebied, maar vooral de ontwikkeling van die gemiddelde WOZ-waarde in de loop van de tijd, geeft een indicatie van de mate waarin een gebied gewild is. Daarmee geeft het ook een beeld van de leefbaarheid van het gebied.

Afname WOZ-waarde

In alle Drentse gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde in de periode 2012-2014 gedaald (-9,2%). De daling was ongeveer even sterk als in Nederland (-9,1%). De sterkste daling deed zich voor in Hoogeveen (-12,3%), Borger-Odoorn (-11,8%) en Aa en Hunze (-11,8%). De gemiddelde WOZ-waarde daalde in deze periode het minst in Assen, Meppel en De Wolden (met respectievelijk 6,4%, 6,4% en 8,0%).

De gemiddelde WOZ-waarde was in 2014 het hoogst in de gemeenten Westerveld (€253.000) en de Wolden (€252.000). Emmen en Assen hadden de laagste WOZ-waarde, met respectievelijk €156.000 en €162.000. De gemiddelde WOZ-waarde ligt in Emmen zowel in de stad als in het buitengebied laag.

Wonen is in Drenthe minder duur dan gemiddeld in Nederland. In Nederland was de gemiddelde WOZ-waarde in 2014 €211.000, in Drenthe was dit €188.000.

Dorpen en wijken

Ook op het niveau van dorpen en wijken was in de periode 2012-2014 overal een daling van de gemiddelde WOZ-waarde te zien. De sterkste dalers in deze periode waren Pesse in de gemeente Hoogeveen (-17,7%) en Roswinkel in de gemeente Emmen (-14,8%).

Ontwikkeling WOZ-waarde, 2012-2014

In absolute cijfers waren de hoogste gemiddelde WOZ-waarden in 2014 te vinden in Lhee en Eemster in de gemeente Westerveld en Eelderwolde in de gemeente Tynaarlo. In alle drie de dorpen lag de gemiddelde WOZ-waarde boven de €400.000.

WOZ-waarde, 2014