Overlast


Overlast van rommel op straat, hondenpoep op de stoep en overlast van buurtbewoners hebben een negatief effect op de leefbaarheid van een gebied.

trend In de periode 2012-2014 nam de overlast van rommel op straat, hondenpoep op de stoep en overlast door buurtbewoners licht af. De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe hebben minder mensen last van rommel op straat, hondenpoep op de stoep en overlast door buurtbewoners dan in Nederland. De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

Een schone en opgeruimde leefomgeving wordt door inwoners als ‘leefbaarder’ ervaren. Fysieke verloedering en overlast door buurtbewoners hebben dus een negatief effect op de leefbaarheid van een gebied.

Lichte daling overlast van rommel op straat en hondenpoep op de stoep

In de periode 2012-2014 nam de overlast van rommel op straat en hondenpoep op de stoep licht af. In 2012 gaf 18,9% van de inwoners aan hier vaak last te hebben, in 2014 was dit gedaald naar 18,1%. Ook in Nederland als geheel is deze ontwikkeling te zien.

Binnen Drenthe hebben de inwoners van Zuidoost-Drenthe het vaakst last van onder andere rommel op straat en hondenpoep op de stoep: in 2014 gaf 20,5% aan hier ‘vaak’ last van te hebben. In Zuidwest-Drenthe was dit 19,6%, in Noord-Drenthe 15,1%. In alle Drentse regio’s is het percentage lager dan in Nederland, waar 22,9% van de inwoners zegt hier vaak last van te hebben.

De meest recente cijfers op gemeenteniveau zijn van 2013. In Drenthe ervaren de inwoners van stedelijke gemeenten meer overlast dan de inwoners van de plattelandsgemeenten.

Van alle Drentse gemeenten ervaren inwoners van Aa en Hunze de minste overlast door rommel op straat en hondenpoep op de stoep (11,4%) en de inwoners van Hoogeveen de meeste (25,4%).

Overlast buurtbewoners ongeveer stabiel

De overlast door buurtbewoners is in de periode 2012-2014 ongeveer stabiel. In 2014 gaf 3,5% van de Drentse bevolking aan overlast van buurtbewoners te ervaren. In 2012 was dit nog 3,7%. Deze daling komt voor rekening van de regio Zuidwest-Drenthe, waar het percentage inwoners dat overlast van buurtbewoners ervaart, daalde van 4,3% naar 1,6%.

Inwoners van Zuidoost-Drenthe ervaren het vaakst overlast door buurtbewoners: 5,4% van de bevolking gaf dit in 2014 aan. In Noord-Drenthe was dit 3,2%, in Zuidwest-Drenthe 1,6%. Daarmee scoren Noord-Drenthe en Zuidwest-Drenthe op dit punt beter dan Nederland als geheel (5,3%) en Zuidoost-Drenthe iets slechter.

De inwoners van de gemeenten Aa en Hunze en De Wolden ervoeren in 2013 het minst vaak overlast door buurtbewoners (1,6%), inwoners van de gemeente Assen het vaakst (6,9%).