Leegstand


Leegstand kan de leefbaarheid van een gebied verminderen. Naast oorzaak van verminderde leefbaarheid, kan leegstand ook het gevolg zijn van verminderde leefbaarheid.

vergelijking Drenthe-NL In Drenthe staan relatief iets meer woningen leeg dan in Nederland. De situatie in Drenthe is vergelijkbaar met Nederland.

Leegstand is negatief voor de leefbaarheid in een gebied. Inwoners vinden het niet prettig om in een buurt te wonen waar veel woningen onbewoonbaar zijn. Naast oorzaak van verminderde leefbaarheid, kan leegstand ook een gevolg zijn van verminderde leefbaarheid.

Leegstand is vooral een zorg van gemeenten, maar zij kunnen het maar beperkt beïnvloeden. Volgens de Leegstandswet mogen te koop staande woningen die niet worden bewoond, tijdelijk worden verhuurd. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente.

Het CBS definieert een woning als leegstaand als de woning wel voor bewoning beschikbaar is, maar er volgens de Gemeentelijke Basisadministratie geen personen staan ingeschreven.

Leegstand Drenthe iets hoger dan landelijk

Drenthe heeft relatief meer onbewoonde woningen dan Nederland als geheel. In Drenthe was in 2013 5,6% van de woningen onbewoond, tegen 5,0% in Nederland. Het hoogste percentage leegstaande woningen was in 2013 te vinden in de gemeenten Borger-Odoorn (9%), Noordenveld (8%) en Aa en Hunze (7%).

Leegstand woningen, 2013