Jeugdwerkloosheid


Het aandeel werkloze jongeren in de totale werkloosheid is een indicatie voor de economische vitaliteit van een gebied.

trend In de periode 2008-2012 is het aandeel jongeren in de totale werkloosheid toegenomen. In 2013 nam het aandeel weer iets af. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is de jeugdwerkloosheid hoger dan in Nederland. De situatie in Drenthe is slechter dan in Nederland.

Het aandeel werkloze jongeren in de totale werkloosheid is een indicatie voor de economische vitaliteit van een gebied. Voor deze graadmeter gebruiken we het aandeel bij het UWV geregistreerde werkzoekende jongeren onder de 27 jaar*.

Afname aandeel jeugdwerklozen

Sinds 2008 is het aandeel jongeren in de totale werkloosheid in Drenthe** toegenomen, van 11,1% tot 14,5% in 2012. In 2013 nam het aandeel geregistreerde werkzoekende jongeren weer wat af. In alle jaren lag het aandeel jeugdwerklozen 1,3 tot 2,1 procentpunt hoger dan gemiddeld in Nederland.

Het percentage geregistreerde werkzoekende jongeren onder de 27 jaar was in 2013 het hoogst in de gemeente Coevorden (16,7%). Ook in Emmen, Assen, Midden-Drenthe, Borger-Odoorn en Meppel was het aandeel werkloze jongeren relatief hoog. In De Wolden was het percentage het laagst: 9,9%.

Aa en Hunze, Hoogeveen, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en de Wolden zijn de gemeenten in Drenthe met een aandeel jeugdwerklozen dat onder het landelijk gemiddelde ligt.

Jeugdwerkloosheid_2013

*Niet alle werkloze jongeren laten zich registreren bij het UWV, omdat ze niet altijd recht hebben op een uitkering.
**Cijfers betreffen de provincie Drenthe, niet de arbeidsmarktregio Drenthe.