Werk en inkomen


Een leefbaar Drenthe is een Drenthe waar, onder meer, voldoende werkgelegenheid is die aansluit bij de mogelijkheden van de inwoners. De hier gepresenteerde graadmeters geven een beeld van de sociaaleconomische positie van verschillende delen van Drenthe.

Beleid provincie Drenthe

De verdere verbetering van de aansluiting tussen het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en de arbeidsmarkt vormt één van de thema’s van het provinciale Kader voor Economische Investeringen (KEI). De provincie streeft naar een arbeidsmarkt waar ondernemers kunnen ondernemen, waar werkgevers beschikken over voldoende en goed geschoold personeel en waar werknemers een baan vinden die aansluit bij hun opleiding en competenties.