Leefstijl


Een slechte leefstijl in de vorm van (teveel) roken, drinken en overgewicht kan schadelijk zijn voor de gezondheid en ook sociaaleconomische gevolgen hebben.

trend In de periode 2007-2012 nam het aandeel 65-plussers met overgewicht toe van 61% naar 63%. In de periode 2009-2013 daalde het aandeel 19- tot 65-jarigen met overgewicht van 51% naar 50%. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL Inwoners van Drenthe leven iets minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. Ze roken en drinken iets meer en kampen iets vaker met overgewicht. De situatie in Drenthe is slechter dan in Nederland.

Overgewicht, roken en drinken hebben invloed op de gezondheid. Het is ook bekend dat mensen met een lager opleidingsniveau en een lager inkomen vaak slechter scoren op deze leefstijlaspecten. Een slechtere gezondheid zorgt voor een lager welbevinden en kan ook sociaaleconomische gevolgen hebben.

Overgewicht

In de periode 2007-2012 nam het aandeel 65-plussers met overgewicht toe van 61% naar 63%. In de periode 2009-2013 daalde het aandeel 19- tot 65-jarigen met overgewicht van 51% naar 50%.

Onder ouderen in Drenthe komt minder overgewicht voor dan gemiddeld in Nederland. 19- tot 65-jarigen in Drenthe kampen juist vaker dan gemiddeld met overgewicht.

Ouderen in Emmen, De Wolden en Midden-Drenthe hadden in 2012 het vaakst overgewicht, ouderen in Noordenveld en Tynaarlo het minst vaak. In de leeftijdsgroep 19 tot 65 jaar kwam overgewicht in 2013 het vaakst voor in Emmen en Westerveld, en ook weer het minst vaak in Noordenveld en Tynaarlo.

Roken en drinken

Inwoners van Drenthe leven iets minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. Volgens CBS rookte 23,6% van de inwoners van Drenthe boven de 19 jaar in 2012. Landelijk was dat 22,8%. Het hoogste percentage rokers is binnen Drenthe te vinden in Meppel, Hoogeveen, Emmen en Noordenveld.

Volgens CBS was in 2012 9,3% van de Drentse inwoners boven de 19 jaar een overmatige drinker, tegen 8,4% landelijk. Het hoogste percentage excessieve drinkers is te vinden onder inwoners van Emmen, De Wolden en Westerveld.

Referenties

GGD Drenthe (2014). Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012. GGD Drenthe, Assen.

GGD Drenthe (2014). Volwassenen in Drenthe. Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2013. GGD Drenthe, Assen.

GGD Drenthe (2014). Factsheet overgewicht en obesitas in Drenthe. GGD Drenthe, Assen.