Ervaren gezondheid


Wanneer in een gebied veel mensen wonen die zich niet gezond voelen, kan dit nadelig zijn voor de sociaaleconomische situatie en de vitaliteit van het gebied.

trend In 2012 was het aandeel 65-plussers dat de eigen gezondheid benoemt als (zeer) slecht of ‘gaat wel’ 38%. Bij 19- tot 65-jarigen was dat in 2013 16%. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL Het aandeel inwoners dat zich ongezond voelt, is vergelijkbaar met het landelijke beeld. De situatie in Drenthe is vergelijkbaar met Nederland.

Wanneer in een gebied veel mensen wonen die zich niet gezond voelen, kan dit nadelig zijn voor de sociaaleconomische situatie en de vitaliteit van het gebied. Daardoor kan ook de leefbaarheid verminderen. Mensen met een slechtere gezondheid of beperkingen zijn vaak minder positief over de omgeving waar zij wonen. Dit komt mogelijk doordat zij voorzieningen minder makkelijk kunnen bereiken en minder makkelijk kunnen ‘meedoen’ in de samenleving.

Gezondheid

Van de 65-plussers benoemde in 2012 6% de gezondheid als (zeer) slecht en 32% benoemde de gezondheid als ‘gaat wel’. Aan de andere kant gaf 63% aan een (zeer) goede gezondheid te hebben. Van de 19- tot 65-jarigen kwalificeerde in 2013 2% de gezondheid als (zeer) slecht en 14% als ‘gaat wel’. In voorgaande jaren lagen deze percentages wat lager, maar de vraagstelling was iets anders. Volgens de GGD Drenthe zijn de cijfers vergelijkbaar met de landelijke gemiddelden.

Ouderen in Midden-Drenthe, Noordenveld en De Wolden voelen zich het vaakst gezond; ouderen in Emmen en Hoogeveen het minst. Ook voor de leeftijdsgroep 19 tot 65 jaar geldt dat de inwoners van Emmen en Hoogeveen zich het vaakst niet gezond voelen.

Belemmeringen door gezondheid

Als gevolg van gezondheidsproblemen kunnen mensen belemmeringen ervaren bij hun dagelijkse bezigheden*. Van de 65-plussers gaf in 2012 54% aan belemmerd te worden bij de dagelijkse bezigheden door een ziekte of aandoening. Onder 19- tot 65-jarigen was dit in 2013 31%. In Emmen was de groep ouderen die zich belemmerd voelt met 60% het grootste, in Meppel met 46% het kleinste.

* De vorige versie van deze graadmeter was gebaseerd op cijfers over zogenoemde ADL-beperkingen; de hier bedoelde belemmeringen betreffen een breder scala aan belemmeringen.

Referenties

Gezondheidsmonitor Volwassenen; GGD’en, CBS en RIVM (website 20-07-2015)

GGD Drenthe (2014). Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012. GGD Drenthe, Assen.

GGD Drenthe (2014). Volwassenen in Drenthe. Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2013. GGD Drenthe, Assen.