Gezondheid en leefstijl


Leefbaarheid wordt mede bepaald door het welzijn en de gezondheid van inwoners van een gebied. Als in een gebied veel mensen wonen met een slechte gezondheid kan dit nadelig uitwerken op de sociaaleconomische situatie. En daarmee kan ook de leefbaarheid verminderen.

Daarnaast is het zo dat mensen met een betere gezondheid en een grotere mate van welzijn vaak ook meer tevreden zijn over hun omgeving. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het gevoel grip te hebben op het eigen leven.