Afstand tot voorzieningen


Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld huisarts, winkels, scholen, kinderopvang, bibliotheken en sportgelegenheden.

trend In de periode 2012-2014 bleven de afstanden tot voorzieningen vrij constant. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is de afstand tot voorzieningen groter dan in Nederland. Overigens zijn er grote verschillen binnen de provincie. De situatie in Drenthe is slechter dan in Nederland.

Afstand tot voorzieningen, 2011

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld huisarts, winkels, scholen, kinderopvang, bibliotheken en sportgelegenheden. De bereikbaarheid wordt beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en door de mobiliteit van mensen. Hier gaan we in op de afstand tot de voorzieningen.

Afstand tot voorzieningen constant

In de periode 2012-2014 bleef in Drenthe de gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen* redelijk constant. Dit geldt zowel op het niveau van gemeenten als op het niveau van dorpen en wijken. Wel is er sprake van een dreigende sluiting van voorzieningen. Dit kan de komende jaren leiden tot een toename van afstanden.

Grote verschillen binnen de provincie

In de gemiddelde afstand tot voorzieningen in Drenthe bestaan grote verschillen tussen gemeenten en tussen wijken en dorpen. Op gemeenteniveau was in 2014 de gemiddelde afstand tot de voorzieningen het kleinst in de gemeenten Meppel en Assen (1,3 en 1,6 km) en het grootst in Borger-Odoorn (3,7 km).

Op het niveau van dorpen en wijken was de grootste gemiddelde afstand tot voorzieningen in 2014 te vinden in de dorpen Zorgvlied (gemeente Westerveld, 7,4 km) en Nieuw-Balinge (gemeente Midden-Drenthe, 6,8km). In 2012 bedroegen de grootste gemiddelde afstanden tot voorzieningen op het niveau van dorpen en wijken nog 7,2 km, 6,1 km en 6,1 km (in respectievelijk de dorpen Zorgvlied, Boschoord en Doldersum, allen gemeente Westerveld).

In Drenthe ligt de gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen ongeveer 1,5 keer hoger dan het Nederlandse gemiddelde.

Huisarts

Drenten hadden in 2014 een huisarts op gemiddeld 1,7 km van hun huis (gemiddelde per gemeente). In 2012 was dit 1,5 km. In de gemeente Midden-Drenthe was de gemiddelde afstand tot de huisarts het grootst (2,5 km); in Meppel het kleinst (1 km).

Op dorpsniveau lopen de afstanden veel meer uiteen. De dorpen Zorgvlied (gemeente Westerveld) en Drijber (gemeente Midden-Drenthe) hadden met beide 8,3 km de grootste gemiddelde afstand tot de huisarts.

Winkels

Voor grote supermarkt en reisden Drenten in 2014 gemiddeld 1,4 km, tegen 1,3 km in 2012. In de gemeente Westerveld was de afstand het grootst (2,3 km); in de steden Assen en Meppel het laagst (0,8 km).

Kijken we op het niveau van dorpen dan was de afstand het grootst in Zorgvlied (gemeente Westerveld), waar bewoners 7,9 km aflegden naar de grote supermarkt.

Basisschool en kinderopvang

De basisschool en de kinderopvang lagen in 2014 gemiddeld op 1 km en 1,4 km afstand. In 2012 lagen deze voorzieningen op respectievelijk 0,9 km en 1,4 km. De afstand tot de basisschool was het grootst in Borger-Odoorn (1,3 km). Met de sluiting van basisscholen zal deze afstand de komende jaren in veel plaatsen toenemen. De afstand tot de kinderopvang was in 2014 het grootst in Borger-Odoorn (3 km).

Op dorp- en wijkniveau was de afstand tot de dichtstbijzijnde school het grootst in het dorp Elp (4,8 km) (gemeente Midden-Drenthe). In 2012 was de grootste afstand tot de dichtstbijzijnde school nog 4,3 km (in de dorpen Anderen en Doldersum, in respectievelijk de gemeenten Aa en Hunze en Westerveld). De afstand tot de kinderopvang was met 7,8 km het grootst in Nieuweroord (gemeente Midden-Drenthe), tegen 7,3 km in Weiteveen (gemeente Emmen) in 2012.

* De gemiddelde afstand tot huisarts, supermarkt, basisschool, kinderdagverblijf, zwembad en bibliotheek.