Thuis voelen in de buurt


De mate waarin mensen zich thuis voelen in hun buurt, is van invloed op de ervaren leefbaarheid.

trend In de periode 2012-2014 lag het aandeel inwoners dat zich thuis voelt in de eigen buurt tussen de 63% en 64%. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is het aandeel inwoners dat zich thuis voelt in de eigen buurt iets hoger dan in Nederland (63,3% tegen 60,2% in 2014). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

De mate waarin mensen zich thuis voelen in hun buurt, is van invloed op de ervaren leefbaarheid.

Drenten voelen zich thuis in hun buurt

In 2014 was 63,3% van de Drenten het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik voel mij thuis in deze buurt’. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde, dat op 60,2% ligt. Ook in 2012 en 2013 lag het percentage in Drenthe hoger dan landelijk.

Voor een vergelijking tussen gemeenten is 2013 het meest recente jaar waarover gegevens beschikbaar zijn. In dat jaar voelden inwoners van De Wolden, Midden-Drenthe, Aa en Hunze en Coevorden zich het meeste thuis in hun buurt. Het laagste waren de percentages in Assen, Emmen en Meppel. De plattelandsgemeenten lijken dus beter te scoren op dit punt dan de meer stedelijke gemeenten.