Sociale cohesie


Mensen die meer contact hebben met hun buurtgenoten en zich thuis voelen in hun buurt, zijn over het algemeen meer tevreden over hun woonplaats.

trend In de periode 2012-2014 was de score voor sociale cohesie vrij stabiel. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is de sociale cohesie sterker dan in Nederland. De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

Mensen die meer sociale contacten in hun directe omgeving hebben, zijn over het algemeen meer tevreden over hun woonplaats. Ook de kwaliteit van dit contact is uiteraard van belang.

De graadmeter ‘sociale cohesie’ is een score die wordt gebaseerd op de antwoorden die mensen geven op de volgende vier stellingen:

  • ‘De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks’
  • ‘De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om’
  • ‘Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen’
  • ‘Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen’

Sociale cohesie in Drenthe relatief hoog

Samen met Friesland en Overijssel heeft Drenthe de sterkste sociale cohesie in Nederland. Deze provincies scoorden in 2014 alle een 6,6 tegenover een 6,2 voor Nederland gemiddeld. In 2014 was de score in Drenthe iets hoger dan in 2013.

Binnen Drenthe valt op dat de sociale cohesie in de plattelandsgemeenten hoger is dan in de meer stedelijke gemeenten. De meest recente gegevens die de verschillen tussen gemeenten tonen, dateren van 2013. In dat jaar was de sociale cohesie binnen Drenthe het hoogste in De Wolden, Midden-Drenthe, Aa en Hunze en Westerveld. De laagste scores werden gevonden in Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen. De gegevens van 2014 laten alleen verschillen tussen regio’s zien. In dat jaar was de sociale cohesie in Noord- en Zuidwest-Drenthe hoger dan in Zuidoost-Drenthe (6,6 vs. 6,4).

Referenties

CBS (2015). Veiligheidsmonitor 2014. CBS, Den Haag/Heerlen.

Veiligheidsmonitor (website)