Sociale structuur


De aanwezigheid van goede sociale verbindingen draagt sterk bij aan de leefbaarheid van een buurt. Denk daarbij aan contact met de buren, hechting aan de woonplaats en verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners om zelf bij te dragen aan de leefbaarheid.