Special: Leefbaarheid


Een ‘leefbaar’ gebied is een gebied waar het goed wonen, leven én werken is. Belangrijke factoren die de leefbaarheid bepalen zijn de kwaliteit van de woningen en woonomgeving, de bereikbaarheid van voorzieningen en de economische en sociale situatie.

Beleid provincie Drenthe

Met het programma Vitaal Platteland wil de provincie Drenthe de komende jaren een impuls geven aan de leefbaarheid van het landelijk gebied. Provinciale Staten hebben hier in 2013 25 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. In Oost-Drenthe wordt gewerkt aan een geconcentreerde aanpak in gebieden waar een stapeling dreigt van sociaaleconomische en ruimtelijke problematiek in combinatie met demografische ontwikkelingen. Hierbij werkt de provincie samen met de gemeenten en andere partijen. Daarnaast worden in de hele provincie dorpsinitiatieven ondersteund die betrekking hebben op wonen en woonomgeving, voorzieningen en mobiliteit, werk en economie, en sociale structuur.

Over deze special

Het thema Leefbaarheid is speciaal ontwikkeld voor de monitoring van de leefbaarheid van het platteland in Drenthe.

Ontwikkeling special: STAMM