Hernieuwbare energie


De provincie Drenthe wil meer hernieuwbare energie produceren en gebruiken. De komende jaren zet de provincie zich met name in voor zon, wind en bio-energie.

trend De afgelopen jaren is de hoeveelheid hernieuwbare energie toegenomen, maar het tempo ligt nog heel laag. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
afstand tot doel In 2013 was het aandeel hernieuwbare energie 5,8%. Dit is nog een behoorlijke afstand tot de doelstelling van 16% in 2020. De afstand tot het doel is niet heel groot of klein.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is het aandeel hernieuwbare energie hoger dan in Nederland (5,8% tegen 4,8% in 2013). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.
toekomst Naar verwachting stijgt het aandeel hernieuwbare energie naar 21,5% in 2030. Naar verwachting gaan de ontwikkelingen de gewenste kant op.

De provincie Drenthe streeft naar een aandeel hernieuwbare energie van 16% in 2020. Daarvoor wil ze productie van hernieuwbare energie stimuleren en daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Of het doel gehaald wordt, is natuurlijk ook afhankelijk van de vele andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering.

Aandeel hernieuwbare energie stijgt langzaam

In de afgelopen jaren is het aandeel hernieuwbare energie in Drenthe gestegen, zij het nog heel langzaam. In 2013 was dit 5,8%. In dat jaar werd 6,9 PJ hernieuwbare energie geproduceerd. Naar verwachting zal het aandeel verder toenemen tot 13,6% in 2020. Om het doel van 16% voor dat jaar toch te bereiken, is het nodig om de toename van de productie te versnellen. Volgens ramingen zal het aandeel hernieuwbare energie verder stijgen naar 21,5% in 2030.

De grootste hoeveelheid hernieuwbare energie is afkomstig van biomassa. De houtkachels in huishoudens hebben hierin een groot aandeel. Daarnaast wordt een flinke groei verwacht van houtkachels in de industrie. Naast biomassa wordt ook een forse toename verwacht in zonnestroom en windenergie.

Vergeleken met Nederland doet Drenthe het goed. Nederland haalde in 2013 een aandeel hernieuwbare energie van 4,8% (CBS), dit is 1% lager dan Drenthe.

Referenties

ECN (2015). Energie en emissies Drenthe 2020, 2023 en 2030. (pdf?handheld=true, 490 kB) ECN, Petten.