Energiegebruik


Energiebesparing is belangrijk om de uitstoot van CO2 te verminderen.

toekomst Naar verwachting neemt het energiegebruik in de periode 2013-2020 toe met bijna 4%. Dit komt vooral door een toename in de energiesector. Na 2020 zet naar verwachting weer een daling in. Naar verwachting zullen er geen ontwikkelingen van betekenis zijn of zullen er ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen zijn.

In 2013 bedroeg het totale energiegebruik in Drenthe ruim 69 PJ. De meeste energie werd gebruikt in de sector verkeer en vervoer (24%).

Stijging

In 2020 zal het energiegebruik naar verwachting zijn gestegen tot bijna 72 PJ per jaar. Dit is een stijging van bijna 4%. Deze stijging is een stuk lager dan de raming in 2012, toen werd verwacht dat het energiegebruik zou stijgen naar 80 PJ in 2020.

In 2030 zal het gebruik naar verwachting weer zijn gedaald tot ca. 71 PJ. De stijging wordt met name veroorzaakt door de energiesector, als gevolg van de hernieuwde oliewinning in Schoonebeek met behulp van een grote warmtekrachtinstallatie. Ook de sector industrie vertoont een lichte stijging. In de overige sectoren zal naar verwachting het energiegebruik dalen of op hetzelfde niveau blijven.

Referenties

ECN (2015). Energie en emissies Drenthe 2020, 2023 en 2030. (pdf?handheld=true, 490 kB) ECN, Petten.