CO2-emissie


Koolstofdioxide ofwel CO2 is het belangrijkste broeikasgas.

trend In de periode 1995-2013 nam de CO2-emissie netto af. Wel waren er ook enkele jaren met een stijging. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
afstand tot doel De CO2-emissie bedroeg 3,46 Mton in 2013 en zal naar verwachting verder afnemen tot 3,3 Mton in 2020. Het doel voor 2020 is 3 Mton. De afstand tot het doel is groot.
toekomst Naar verwachting daalt de CO2-emissie tot onder de 3 Mton in 2030. De doelstelling voor 2050 is 0,5 Mton CO2-emissie; dit vraagt nog een forse inspanning. Naar verwachting zullen er geen ontwikkelingen van betekenis zijn of zullen er ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen zijn.

Koolstofdioxide ofwel CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Het beleidsdoel uit de Energiestrategie van de provincie Drenthe (2013) is een vermindering van de uitstoot van CO2 in Drenthe van 20% in 2020 ten opzichte van 1990. Het doel voor 2020 is daarmee een uitstoot van maximaal 3 Mton CO2.

CO2-emissie daalt, maar onvoldoende

In de periode 1995-2005 daalde de CO2-emissie van 3,71 naar 3,4 Mton per jaar. In 2010 was de emissie echter weer gestegen tot 3,75 Mton per jaar. In 2013 was de emissie weer terug op het niveau van 2005 (3,46 Mton/jaar). De sector Verkeer en vervoer heeft in vergelijking met de andere sectoren de grootste uitstoot.

Naar verwachting zal de CO2-emissie de komende jaren in alle sectoren verder dalen, tot 3,3 Mton in 2020. Dit is dus niet voldoende om het doel voor 2020 (3 Mton) te halen. De verwachte emissie in 2030 bedraagt 2,9 Mton CO2. Het bereiken van het doel voor 2050 (0,5 Mton) vraagt nog een forse inspanning.

Referenties

CBS, PBL, Wageningen UR (2014). Emissies broeikasgassen, 1990-2014 (indicator 0165, actuele versie 29 september 2015). Compendium voor de Leefomgeving. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.

ECN (2015). Energie en emissies Drenthe 2020, 2023 en 2030. (pdf?handheld=true, 490 kB) ECN, Petten.