Energie


Het wereldwijde energiegebruik stijgt en daarmee de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Dit zorgt voor klimaatverandering op mondiale schaal. Ook in Drenthe heeft dit belangrijke gevolgen voor veiligheid, volksgezondheid, economie en natuur. De volgende ontwikkelingen zijn al zichtbaar en zullen zich naar verwachting voortzetten:

  • Wateroverlast en watertekort komen vaker voor
  • Nieuwe ziektes verspreiden zich, bijvoorbeeld de ziekte van Lyme
  • Economische sectoren, onder meer landbouw en recreatie, hebben te maken met nieuwe kansen en uitdagingen door het veranderende klimaat
  • In de natuur nemen koudeminnende soorten af en warmteminnende soorten toe

Energiestrategie

In haar Energiestrategie (2013) stelt de provincie zich ten doel om - samen met haar partners - de uitstoot van CO2 terug te dringen. De partijen willen dit realiseren door energiebesparing en overschakelen op duurzame energiebronnen. Belangrijke vormen van duurzame energie in Drenthe zijn:

  • Biomassa
  • Bodemenergie
  • Windenergie
  • Zonnestroom

Infographic

De infographic Klimaat & Energie laat zien wat de feiten en cijfers op deze website betekenen voor het beleid van de provincie.