Werkgelegenheid vrijetijdssector


De vrijetijdssector is belangrijk voor de Drentse economie.

trend In de periode april 2015 - april 2016 is de werkgelegenheid in de vrijetijdssector weer toegenomen, met 1,0%. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
vergelijking Drenthe-NL Terwijl in Drenthe in de periode 2015-2016 voor het eerst sinds een paar jaar weer sprake was van groei, neemt in Nederland het aantal banen in de vrijetijdssector al langere tijd toe (1,0% tegen 3,0% in 2016). De situatie in Drenthe is vergelijkbaar met Nederland.

Om de werkgelegenheid in kaart te brengen, meten we het totaal aantal banen inclusief uitzendkrachten.

De vrijetijdssector kende in de periode 2010-2014 een daling van de werkgelegenheid, met 2011-2012 als positieve uitzondering. Ook in deze sector heeft de economische crisis gevolgen gehad. In 2015 is een einde gekomen aan de daling en stabiliseerde de werkgelegenheid. In de periode 2015-2016 nam het aantal banen in de vrijetijdssector weer toe.

De groei in Drenthe is in 2015-2016 iets minder sterk dan in Nederland, 1,0% tegen 3,0%. Landelijk neemt het aantal banen in de vrijetijdssector al jarenlang toe, het ene jaar iets meer dan het andere.

In de vrijetijdssector wordt relatief veel in deeltijd gewerkt. In 2016 was 37% van het totaal aantal banen in de Drentse vrijetijdssector een kleine baan. Dit is een baan van minder dan 12 uur per week. Ter vergelijking: In de totale werkgelegenheid bedroeg het aandeel kleine banen 18%.

Aandeel vrijetijdssector in totale werkgelegenheid

Op 1 april 2016 waren er in totaal ruim 14.500 banen in de vrijetijdssector in Drenthe. Dit is 6,8% van de totale werkgelegenheid in de provincie. Landelijk bedroeg het aandeel 6,6%. Binnen Drenthe verschilt het aandeel van de vrijetijdssector nogal per gemeente. Het aandeel is het grootst in Borger-Odoorn (13,4%), maar ook in Aa en Hunze (11,5%), Noordenveld (10,1%), Westerveld (9,6%), en Coevorden (9,0%) ligt het aandeel ruim boven het Drentse gemiddelde.

Aandeel vrijetijdssector, 2016-01

Referenties

LISA. Landelijk Informatie Systeem Arbeidsplaatsen. LISA, Enschede. (Webpagina 2017)

Provincie Drenthe (2016). Provinciaal Werkgelegenheidsregister 2016. Provincie Drenthe, Assen.