Werkgelegenheid agribusiness


Agribusiness is belangrijk voor de Drentse economie. De sector omvat de primaire landbouw, de toeleverende en verwerkende industrie en de overige bedrijvigheid die daarmee verbonden is.

trend In de periode 2006-2014 liet de werkgelegenheid in de agribusiness een overwegend dalende trend zien. De daling komt vooral door de verdergaande automatisering. In het jaar 2014-2015 bleef het aantal banen stabiel. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de ongewenste kant op.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe nam het aantal banen in de agribusiness in de periode 2006-2014 sterker af dan in Nederland (-1,3% per jaar tegen -0,7%). In 2014-2015 was de ontwikkeling in Drenthe vergelijkbaar met die in Nederland. De situatie in Drenthe is slechter dan in Nederland.

Om de werkgelegenheid in kaart te brengen, meten we het totaal aantal banen inclusief uitzendkrachten.

De werkgelegenheid in de agribusiness neemt al jaren af, zowel in Drenthe als in Nederland, enkele positieve uitzonderingen daargelaten. Deze afname heeft voor een belangrijk deel te maken met de verdergaande automatisering en daarmee samenhangende schaalvergroting. Daarnaast waren de gevolgen van de economische crisis ook voelbaar in deze sector. Tussen 2006 en 2014 daalde het aantal banen in de Drentse agribusiness met gemiddeld 1,3% per jaar. Dit is een sterkere afname dan landelijk (-0,7%).

In 2014-2015 heeft het aantal banen zich gestabiliseerd en is zelfs sprake van een lichte toename (+0,2%). Dit is vergelijkbaar met de landelijke ontwikkeling.

Drenthe heeft relatief groot aandeel agribusiness

Per 1 april 2015 waren er in Drenthe ruim 22.000 banen in de agribusiness. Dit is 10,5% van de totale werkgelegenheid. Landelijk bedraagt het aandeel 8,3%. Binnen Drenthe verschilt het aandeel van de agribusiness nogal per gemeente.

Aandeel agribusiness in totale werkgelegenheid

Referenties

LISA. Landelijk Informatie Systeem Arbeidsplaatsen. LISA, Enschede. (Webpagina 2016)

Provincie Drenthe (2015). Provinciaal Werkgelegenheidsregister 2015. Provincie Drenthe, Assen.