Agrarische bedrijven


In 2015 telde Drenthe ruim 3.400 land- en tuinbouwbedrijven. De agrarische sector is belangrijk voor de Drentse economie.

trend In de periode 2006-2015 is het aantal agrarische bedrijven geleidelijk aan afgenomen. Belangrijke oorzaak is de voortgaande schaalvergroting van bestaande bedrijven.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe daalt het aantal agrarische bedrijven minder snel dan in Nederland (in de periode 2006-2015 -17% tegen -20%).

In de periode 2006-2015 daalde het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Drenthe met 17,3% van ruim 4.100 naar circa 3.400. Dit is in lijn met de landelijke afname van het aantal agrarische bedrijven, die met 19,5% zelfs nog wat sterker is.

Een belangrijke oorzaak van de afname is de schaalvergroting van bestaande bedrijven. Dit is een ontwikkeling die al lange tijd gaande is. Daarnaast is sprake van een ongunstige inkomensontwikkeling door onder meer toenemende internationale concurrentie, hogere kosten en de boycot van EU-landbouwproducten door Rusland. Ook is het door de hoge kapitaallasten vaak moeilijk een opvolger te vinden.

Schaalvergroting

Land- en tuinbouwbedrijven worden steeds groter. In Drenthe is het gemiddelde areaal per bedrijf gestegen van 37 hectare in 2006 tot 44 hectare in 2015. De Drentse bedrijven zijn bovendien groter dan gemiddeld in Nederland.