Bestedingen vrijetijdssector


Jaarlijks wordt ruim een miljard euro besteed in de vrijetijdssector in Drenthe, tijdens vakanties, verblijfsbezoek van buitenlanders en uitstapjes.

trend In 2015 namen de bestedingen tijdens binnenlandse toeristische vakanties in Drenthe toe met 20% ten opzichte van 2014. Dit komt door een toename van het aantal vakanties en overnachtingen en de stijging van de bestedingen per persoon. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe zijn de bestedingen tijdens een toeristische vakantie in 2015 sterker gestegen dan in Nederland (20% tegen 4,3%). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

Voor het bepalen van de economische betekenis van de vrijetijdssector wordt onder andere gekeken naar de bestedingen. In 2015 werd in totaal circa 1,2 miljard euro besteed in de vrijetijdssector in Drenthe, verdeeld over binnenlandse toeristische vakanties*, vakanties op een vaste standplaats**, bestedingen van buitenlandse verblijfsgasten en uitstapjes***.

Toename bestedingen toeristische vakanties

De bestedingen tijdens binnenlandse toeristische vakanties in Drenthe zijn gestegen van 225 miljoen euro in 2014 naar 270 miljoen euro in 2015. Dit is een toename van 20%. In 2013 en 2014 was nog sprake van een daling. Ook landelijk namen de bestedingen in 2015 toe (4,3%), zij het minder sterk dan in Drenthe.

De bestedingen zijn gestegen door de toename van het aantal vakanties en overnachtingen. Daarnaast is de besteding per persoon per dag gestegen. Binnenlandse toeristische vakantiegangers in Drenthe gaven in 2015 gemiddeld 34 euro per persoon per dag uit. Dit is 4 euro meer dan in 2014. Hiermee ligt de gemiddelde besteding per persoon per dag voor het eerst boven het landelijk gemiddelde (33,40 euro). Traditioneel lagen de bestedingen per persoon altijd iets onder het gemiddelde voor Nederland. De toename hangt waarschijnlijk samen met de daling van het aantal bungalowvakanties en de stijging van het aantal hotelvakanties in Drenthe. Tijdens hotelvakanties wordt per persoon per dag meer besteed dan tijdens een vakantie in een bungalow.

Van alle bestedingen die in 2015 door Nederlanders werden gedaan tijdens een toeristische vakantie in eigen land, werd 10% besteed in Drenthe. Het marktaandeel ligt daarmee hoger dan in 2013 en 2014, toen het aandeel 9,6% respectievelijk 8,7% bedroeg.

Vakanties op een vaste standplaats

Nederlanders besteedden in 2015 in totaal 21 miljoen euro aan vakanties op een vaste standplaats in Drenthe.

Buitenlandse verblijfsgasten

Buitenlandse verblijfsgasten gaven in 2015 naar schatting bijna 109 miljoen euro uit aan een zakelijk of toeristisch verblijf in Drenthe. Ten opzichte van 2014 is dit een toename van circa 10%.

Uitstapjes

Nederlanders (zowel Drenten als inwoners van de rest van Nederland) gaven in 2015 bijna 796 miljoen euro uit aan uitstapjes in Drenthe. Dit is een toename van bijna 16% ten opzichte van 2012/2013.

Tijdens een uitstapje in Drenthe werd in 2015 gemiddeld 18,25 euro besteed (inclusief vervoerskosten, exclusief parkeerkosten), dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (18,17 euro). Vergeleken met Nederland werd in Drenthe meer dan gemiddeld uitgegeven aan vervoerskosten en minder besteed in winkels. Inwoners van andere provincies maakten meer uitstapjes in Drenthe dan Drenten buiten de eigen provincie.

* Toeristische vakantie: Bezoek met minimaal één overnachting aan een accommodatie die niet het hoofdverblijf is en niet in eigen bezit is (niet met een zakelijk motief).
** Vaste standplaatsvakantie: Bezoek met minimaal één overnachting aan een accommodatie die niet het hoofdverblijf is, maar wel in eigen bezit is (niet met een zakelijk motief).
*** Vrijetijdsactiviteiten vanaf het huisadres, dus zonder overnachting.

Referenties

NBTC. Onderzoek Inkomend Toerisme. (Webpagina 2016)

NBTC-NIPO. Continu Vakantie Onderzoek. (Webpagina 2016)

NBTC-NIPO. Continu Vrijetijdsonderzoek. (Webpagina 2016)

Provincie Drenthe (2017). Feiten en cijfers vrijetijdseconomie Drenthe 2017. (pdf?handheld=true, 2.2 MB) Provincie Drenthe, Assen.