Bedrijventerreinen


Zo’n 12% van alle bedrijven en instellingen in Drenthe is gevestigd op een bedrijventerrein.

trend In de periode 2006-2014 is de uitgifte van kavels op bedrijventerreinen fors teruggelopen. Dit weerspiegelde de stagnerende economie. Daarnaast zet de overheid meer in op hergebruik van bestaande terreinen.

In 2006 bedroeg de uitgifte van kavels op bedrijventerreinen in Drenthe 75 hectare. In 2014 was dat nog maar 14 ha. Een belangrijke oorzaak van deze afname is de verslechterde economische situatie. Bedrijven stellen investeringen uit en wachten met het verplaatsen of uitbreiden van hun bedrijf. Daarnaast zet de overheid meer in op hergebruik van bestaande terreinen.

In totaal was per 1 januari 2015 nog ruim 485 hectare grond uitgeefbaar op de Drentse bedrijventerreinen. Circa 90% hiervan is direct beschikbaar.

Op de bedrijventerreinen is bijna een derde van de totale werkgelegenheid in Drenthe te vinden. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Verdeling binnen Drenthe

De gemeente Emmen beschikte per 1 januari 2015 over het grootste oppervlak bedrijventerrein (889 hectare), gevolgd door de gemeente Hoogeveen (493 hectare). Dit zijn ook de gemeenten met het grootste oppervlak nog uitgeefbare kavels, respectievelijk 125 en 114 hectare.