Bedrijvigheid


Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Drentse economie.

trend In 2015 gingen minder nieuwe bedrijven van start dan in 2013 en 2014. Het aantal faillissementen is in 2015 voor het tweede jaar op rij flink gedaald. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL Drenthe heeft relatief minder starters dan Nederland. Starters zijn over het algemeen wat jonger en zijn vooral te vinden in grote steden en de dienstverlenende sector. Drie factoren die in Drenthe zijn ondervertegenwoordigd. Net als in Drenthe zijn ook in Nederland in 2014 en 2015 minder faillissementen uitgesproken. De situatie in Drenthe is vergelijkbaar met Nederland.

Drenthe telde per 1 april 2015 bijna 39.500 bedrijven en instellingen. Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven behoort tot het midden- en kleinbedrijf. Eenmanszaken worden steeds bepalender voor het Nederlandse ondernemerslandschap, zo ook in Drenthe. Sinds 2009 is het aantal eenmanszaken (waaronder ook freelancers en zzp’ers) in Drenthe jaarlijks met gemiddeld 7% gegroeid tot ruim 19.500 in 2015. Dit betekent dat inmiddels bijna de helft van alle vestigingen in Drenthe een eenmanszaak is. Het aantal grotere vestigingen (minstens 2 grote banen, van 12 uur of meer per week) is in de periode 2009-2015 met gemiddeld 3% per jaar afgenomen.

Minder starters dan landelijk

In 2015 zijn bijna 3.800 bedrijven gestart in Drenthe. Dat zijn er 200 minder dan het jaar ervoor. In 2013 en 2014 was nog sprake van een toename. Door de economische malaise zijn in die jaren veel mensen als zzp’er begonnen.

Drenthe heeft relatief minder starters dan Nederland. In 2015 was 9,0% van alle Drentse bedrijven een starter. Landelijk was dit 10,6%. Het verschil met Nederland is het laatste jaar weer iets groter geworden.

Het relatief lagere aantal starters in Drenthe ten opzichte van Nederland wordt voor een deel veroorzaakt door het geringe aantal grotere steden, terwijl starters vooral daar te vinden zijn. Daarnaast is de dienstverlenende sector ondervertegenwoordigd, een sector die juist veel starters kent. Ook leeftijd speelt een rol. Drenthe heeft een relatief oudere bevolking en starters zijn over het algemeen wat jonger.

Daling aantal faillissementen

Net als in 2014 is in 2015 is het aantal faillissementen flink gedaald, zowel landelijk als in Drenthe. In totaal gingen 185 Drentse bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet. Dit is een daling van bijna 25% ten opzichte van 2014. Deze daling is iets groter dan landelijk (-21%). Gerelateerd aan het totaal aantal vestigingen heeft Drenthe een vergelijkbaar aantal faillissementen als Nederland.

Door de economische crisis nam het aantal faillissementen in 2009 fors toe. In 2010 en 2011 was er weliswaar sprake van een lichte daling, maar bleef het aantal faillissementen relatief hoog. Het jaar erop steeg het aantal faillissementen opnieuw en in 2013 was sprake van een historisch hoogtepunt. In dat jaar werden bijna 300 Drentse bedrijven en instellingen failliet verklaard.

Referenties

Provincie Drenthe (2015). Provinciaal Werkgelegenheidsregister 2015. Provincie Drenthe, Assen.