Kunsten en cultuureducatie


De kunsten zijn een belangrijk onderdeel van de Drentse identiteit.

Cultuurkaart

Met haar cultuurbeleid stimuleert de provincie Drenthe onder meer de professionele kunsten en bevordert zij cultuurparticipatie, bijvoorbeeld via amateurkunsten en cultuuronderwijs. Ook zet de provincie zich in voor kunst in de openbare ruimte.

Goede infrastructuur

Drenthe heeft een goede culturele infrastructuur voor de kunsten en cultuureducatie. Er zijn onder meer grote en kleine theaters, kleinere cultuurpodia en verschillende kunstencentra. Ook zijn er de nodige filmhuizen, bioscopen en bibliotheken.

Kunst en onderwijs, amateurkunst, cultuureducatie, kunst en ouderen

Informatie over kunst en onderwijs, amateurkunst, cultuureducatie en kunst en ouderen is te vinden op de website van Kunst en Cultuur Drenthe. Dit is het expertisecentrum en de projectorganisatie voor kunst en cultuur in Drenthe. Op het CultuurWeb is nog meer informatie te vinden over de culturele infrastructuur van Drenthe.

Kunsthuis Drenthe is een website over de amateurkunsten in Drenthe.

Het cultuureducatieve aanbod voor scholen is te vinden op Cultuuractief.nl. Drenthe heeft een subsidieloket in het kader van de regeling 'Cultuureducatie met kwaliteit'. Scholen en cultuurinstellingen kunnen terecht op Compenta.nl voor meer informatie.

Productiehuis Valentijn brengt voorstellingen voor jonge kinderen en organiseert en stimuleert activiteiten op het gebied van poppentheater.