Cultuur


Cultureel erfgoed en moderne kunsten gaan in Drenthe hand in hand. Hunebedden, Drents Museum, Peergroup, Garage TDI, Harry Muskee en Daniël Lohues zijn grote, landelijk aansprekende namen en begrippen.

Beleid

Met de Cultuurnota 2017-2020 ‘De verbeelding van Drenthe’ werkt de provincie aan de volgende thema’s:

  1. Cultuur en maatschappij: een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen.
  2. Cultuur, economie en ruimte: cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen.
  3. Cultuur en erfgoed: het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen.

Samen met haar partners in het veld zorgt de provincie voor een goede culturele basisinfrastructuur. Deze is gericht op het behouden, benutten en beleven van het erfgoed, de ontwikkeling van de kunsten, de bibliotheken en media.

Een bijzonder project is de nominatie in 2018 van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO Werelderfgoed. Tot de Koloniën behoren onder meer Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen.