Woningvoorraad


In Drenthe staan 218.621 woningen, verspreid over 180 kernen en het platteland. Door veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking veranderen ook het benodigde aantal woningen en het type woningen.

trend In de periode 2010-2015 zijn ruim 5.150 nieuwe woningen gebouwd. In de periode 2005-2009 werden bijna 2,5 keer zoveel woningen gebouwd.

Het aantal woningen in Drenthe is sinds 1980 met ruim de helft toegenomen. Sinds 2000 bedraagt de toename 14%. In de periode 2010-2015 werden ruim 5.150 nieuwe woningen gebouwd. Dit is een forse afname ten opzichte van de periode 2005-2009.

Cijfers over de totale woningvoorraad zijn sinds 2012 onderhevig aan wijziging van definities, waardoor geen goede trend kan worden vastgesteld. Gewerkt wordt aan een nieuwe, verbeterde woningstatistiek.

In 2013 stond 40% van de Drentse woningvoorraad in 4 van de 180 kernen. Het gaat hierbij om de kernen Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. In deze kernen staan 86.300 woningen.