Woningmarkt


Een woningmarkt waar vraag en aanbod in evenwicht zijn, is van economisch en sociaal-maatschappelijk belang.

trend In 2015 steeg het verkoopvolume van bestaande koopwoningen met 19% ten opzichte van 2014.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe kruipt net als in Nederland de woningmarkt uit het dal.

Op 1 januari 2016 was de voorraad te koop staande bestaande woningen ten opzichte van een jaar daarvoor afgenomen met 17%. Het verkoopvolume van bestaande koopwoningen is in 2015 toegenomen met 19% ten opzichte van 2014. De gemiddelde verkooptijd is in 2015 licht gedaald ten opzichte van 2014.

De gemiddelde verkoopprijs per woning steeg naar €194.566. Dat is een stijging van 5,0 % ten opzichte van 2014.

Koopsector nog niet in evenwicht

Kijkend naar het gestegen verkoopvolume, het gedaalde aanbodvolume en de licht gestegen verkoopprijs ging het in 2015 in Drenthe in de koopsector voor bestaande woningen beter dan in 2014.

Gezien de discrepantie tussen het aanbodvolume en het verkoopvolume is sprake van een koopsector voor bestaande woningen die zijn evenwicht nog niet bereikt heeft.


Trend

Net als in de rest van Nederland zit ook de woningmarkt van Drenthe in een dal. Het verkoopvolume van bestaande koopwoningen is in 2011 gedaald met ruim 8% ten opzichte van 2010.