Opkomst verkiezingen


Verkiezingen zijn een belangrijk onderdeel van de democratie.

trend In de periode 1991-2015 fluctueerde de opkomst bij de provinciale verkiezingen tussen de 46% en 62%. In 2015 was de opkomst 51%, een flinke daling ten opzichte van 2011 (58%). De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is de opkomst bij provinciale verkiezingen al jaren hoger dan in Nederland. De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

Deelname aan verkiezingen is een belangrijk onderdeel van de democratie. Een andere manier die de provincie gebruikt om de mening van haar inwoners te peilen is het Drents Panel. Dit is een representatief burgerpanel waarmee de provincie regelmatig de ‘Drentse mening’ inventariseert over maatschappelijke onderwerpen.

Verkiezingen Provinciale Staten

Op 18 maart 2015 bedroeg de opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Drenthe 51%. . Dit is een flinke daling ten opzichte van de opkomst bij de voorgaande verkiezingen in 2011, die 58% bedroeg. De opkomst bij de Statenverkiezingen ligt in Drenthe al jaren behoorlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2011 bedroeg de opkomst landelijk gemiddeld 47,5%.

Verkiezingen gemeenteraden


De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Drenthe varieerde in 2014 tussen 50,9% (Emmen) en 63,6% (Aa en Hunze en De Wolden), met een gemiddelde van 56,6%. In de meeste gemeenten was de opkomst hoger dan in 2010. Slechts twee van de twaalf gemeenten (Westerveld en Noordenveld) kampen sinds 2006 met een steeds lagere opkomst. De opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen ligt in Drenthe doorgaans behoorlijk hoger dan het landelijk gemiddelde.