Misdrijven


Onder misdrijven worden bijvoorbeeld verstaan: diefstal, geweld, overvallen, brandstichting, drugshandel, mishandeling en zedendelicten.

vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is het aantal misdrijven per 1.000 inwoners fors lager dan in Nederland (16 tegen 28 misdrijven per 1.000 inwoners in de eerste helft van 2015). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

De politie en de gemeenten zijn eerstverantwoordelijk voor de openbare orde en bestrijding van criminaliteit. De commissaris van de koning heeft een toezichthoudende rol en heeft eventueel de mogelijkheid om een aanwijzing te geven over het te voeren beleid. Normaliter overleggen de commissaris, de politie en gemeenten over het beleid en de inzet van de politie.

Misdaad Drenthe lager dan landelijk

Het aantal misdrijven ligt in Drenthe fors onder het landelijk gemiddelde. In Drenthe werden in de periode januari – juni 2015 16 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd. In Nederland lag dat cijfer gemiddeld op 28 delicten.

Assen had het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners: 27. De gemeenten Hoogeveen, Emmen en Meppel volgen met respectievelijk 24, 23 en 23 misdrijven. De minst criminele gemeente van Drenthe is De Wolden. Daar kwamen per 1.000 inwoners maar 9 misdrijven voor.

In de meeste gemeenten is vernieling het meest voorkomende vergrijp. In Assen, De Wolden en Meppel staat diefstal van bromfietsen, snorfietsen en fietsen bovenaan de lijst. In Westerveld is dat bedreiging, mishandeling en openlijk geweld.

Referenties

Politie. Halfjaarlijkse misdaadcijfers 2015-1. (Website 16-02-2016)