Bestuur & Veiligheid


Bestuur

Drenthe wil een bestuurskrachtige, zichtbare provincie zijn. De inwoners worden in het bestuur vertegenwoordigd door de Provinciale Staten die eenmaal per vier jaar worden gekozen.

Zichtbaarheid houdt onder meer in dat er transparante en begrijpelijke informatie is over het beleid van de provincie. Deze website is daarvan een voorbeeld, naast de algemene provinciale website en bijvoorbeeld de activiteiten van de provincie op social media. In de toekomst zullen we op deze plaats ook cijfers publiceren over het gebruik daarvan.

Veiligheid

Bij ‘externe veiligheid’ gaat het bijvoorbeeld om luchtvaartongevallen, natuurbranden en overstromingen. Gemeenten, de provincie en de veiligheidsregio werken samen om de veiligheid te bewaken en rampen te bestrijden. De aandacht vanuit provincie en gemeenten richt zich vooral op het gebruik van gevaarlijke stoffen in relatie tot de woonomgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bepaalde activiteit een minimale afstand tot woningen moet hebben.