Subsidieregeling


Wilt u in uw woning energie besparende maatregel gaan nemen. Maak dan gebruik van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

En deze investering op een aantrekkelijke manier financieren. Kijk dan naar de mogelijkheden op: https://www.energiebespaarlening.nl/drenthe/

Voor alle subsidies en financieringsregelingen in uw gemeente verwijzen wij u naar de site van het Drents Energieloket.