Wat is de expeditie?


Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe in 2040

Een expeditie is een ontdekkings- of onderzoeksreis. Een avontuur dat we met elkaar durven aan te gaan. De Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe is geen wedstrijd, want ieder mag in zijn eigen tempo op weg naar het einddoel. Maar de deelnemers aan de expeditie hebben wel één gezamenlijk einddoel: een energieneutrale Drentse woonomgeving in 2040. Over een kleine 25 jaar is de huidige (fossiele) energierekening dus geschiedenis. De expeditie ondersteunt deelnemers en zorgt voor de juiste uitrusting om gezamenlijk deze top te bereiken.

10 miljard voor Drenthe

Wij komen in actie. In actie tegen de fossiele energierekening. Ondanks de vele inspanningen betalen bewoners namelijk nog altijd fors voor hun energie. Gemiddeld € 150 per maand. In de meeste gevallen verstoken bewoners ook nog eens aardgas en grijze stroom. Dat kan en moet anders. Daarom introduceren wij het actieplan “10 miljard voor Drenthe: Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe”, waarbij de komende jaren de focus ligt op acties die zijn gericht op een lagere energierekening voor iedere Drent!

Als we niets doen, dan geven alle ruim 200.000 huishoudens in Drenthe tot 2040 samen bijna 10 miljard (!) uit aan de fossiele energierekening. Dat geld verdwijnt in de meeste gevallen uit Drenthe, naar de grote energiebedrijven en nu voor een groot deel naar fossiele energiebronnen. Met deze expeditie gaan we dat geld omkeren en inzetten in Drenthe. Inzetten op verlaging van woonlasten voor bewoners en inzetten ten behoeve van duurzame energie. Daarmee bereiken we naast de klimaatdoelstellingen in het woondomein, dat de werkgelegenheid een enorme stimulans krijgt. Bovendien worden woningen in Drenthe toekomstbestendiger en daardoor ook meer waard.

Wij vinden dat voor iedereen die in Drenthe woont het mogelijk moet zijn om te investeren in energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Deze expeditie breekt daar een lans voor. Niet sturen op het verbeteren van energielabels, maar op het structureel verlagen van ieders energierekening.

Ons doel: in 2040 is iedereen die in Drenthe woont voor zijn/haar woongenot niet meer afhankelijkheid van fossiele energiebronnen, zoals aardgas, kolen en olie. In 2040 wonen we in Drenthe energieneutraal en zijn we zelfvoorzienend op energiegebied.

De expeditie gaat van start!

Samen met alle deelnemers, zoals gemeenten, woningcorporaties, particuliere woningbezitters, milieuorganisaties, marktpartijen, kennisinstellingen en de vereniging Stroomversnelling starten we daarom nog dit jaar de ‘Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe’.

We zetten er op in om zo veel mogelijk Drentse partners mee te nemen op onze expeditie, maar laten onze stappen voorwaarts niet afremmen door partijen die (nog) niet willen of kunnen aansluiten.

Samenwerking op regionaal niveau zorgt voor versnelling en ontzorging. We stimuleren onze partners om te durven én te doen. Daarnaast maken we het simpel voor bewoners door inzicht te geven, een aantrekkelijk aanbod te regelen en iedereen een toegankelijke financiering te bieden.

In de ‘Expeditie naar Energieneutraal Wonen in Drenthe’ gaan we meteen – dus in 2016! – aan de slag, maken we met een goede uitrusting concrete stappen, helpen we elkaar op weg naar de top, zullen we de nodige ontberingen overwinnen en ook nieuwe paden gaan ontdekken. Met steeds ons helder doel voor ogen: het wonen zónder energierekening in 2040.


Werldopexepditie
Teamwork