Drentse Warmtewissel


De Drentse Warmtewissel is een initiatief van de provincie Drenthe met als doel om de Drentse gemeenten te ondersteunen in de Warmtetransitie. Het doel van dit ondersteuningsprogramma is om efficiënt samen te werken aan de warmtetransitie door met elkaar te werken aan gezamenlijke behoeften en deze met elkaar te verbinden.

Hiervoor heeft de provincie aan de adviesbureaus TAUW, Buro Loo en DWA gevraagd om op basis van de behoeften van gemeenten een aanpak op te stellen waarmee wij hen kunnen ondersteunen. Dit doen wij onder de naam de Drentse Warmtewissel.

De adviesbureaus hebben eerder samengewerkt in de provincie Drenthe door het organiseren en begeleiden van de Sprintsessies als eerste stap richting de Transitievisie Warmte.

Werkwijze

Tijdens de startbijeenkomst van 21 september 2021 hebben de adviesbureaus een eerste inventarisatie gehouden om de behoeften van de Drentse gemeenten binnen de warmtetransitie inzichtelijk te krijgen. Daarnaast hebben ze de verschillende Transitievisies warmte geanalyseerd om gelijke patronen tussen de verschillende gemeenten te ontdekken. Deze gebundelde informatie is het vertrekpunt voor het programma van 2022. Daarbij zullen we blijven monitoren en afstemmen waar de gezamenlijke behoeften liggen en op welke wijze wij deze als Drentse Warmtewissel het beste kunnen invullen.

Even op pauze

De Drentse Warmtewissel staat nu even in de pauzestand. Het initiatief om even op de rem te trappen komt vanuit de gemeenten. Na de presentatie van het jaarprogramma van 2022 hebben zij aangegeven behoefte te hebben aan een bespreken hoe ze hiermee verder willen. Zij zoeken elkaar op om de vervolgstap uit te werken.

De vraagbaak van de Warmtewissel blijft wel open, omdat deze duidelijk in een behoefte voorziet. Neem bij vragen dus vooral contact op.

Nieuwsbrieven en terugkoppelingen

Organisatie en contact

Wij houden van korte lijnen en direct contact. Om die reden hebben wij ons als Drentse Warmtewissel als volgt georganiseerd met verschillende aanspreekpunten:

Aanspreekpunt Provincie Drenthe en klankbordgroep:

Hans van der Heide
06 20 21 02 20
Heide@dwa.nl

Aanspreekpunten gemeenten:

Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld:

Edwin Veldkamp
06 51 36 10 77
Edwin.Veldkamp@tauw.com

Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Noordenveld en Tynaarlo:

Han Schreuder
06 30 83 80 18
Schreuder@buroloo.nl

Aanspreekpunt dagelijkse ondersteuning

Voor de dagelijkse ondersteuning (kleine vragen) kunt u contact opnemen met Rogier Duijff. Hij zal de binnenkomende vragen inventariseren en doorspelen aan de meest geschikte adviseur om de vraag op te pakken.

Rogier Duijff
06 11 22 13 73
Rogier.Duijff@dwa.nl

Handige links