Workshops - 5 oktober 2018


1. Waterstofwijk

Is waterstof geschikt als energievoorziening voor de woningbouw? Plan Nijstad in de gemeente Hoogeveen fungeert hiervoor als proeftuin. Projectleider Kees Boer neemt je graag mee in de zoektocht naar antwoorden.

2. Warmtepompen

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt zeker voor de warmtepompen. Hoe komen we af van het negatief imago: te duur en te veel lawaai? Wat zijn de nieuwste technieken en wat is de juiste boodschap? Een expert op het gebied van warmtepompen legt het u graag uit.

3. Wijkaanpak/Energiewerkplaats

Samen met partners wil de Energiewerkplaats werken aan energie-neutrale wijken in 2040. Ze richten zich hierbij op grootschalige woningverbetering en het toepassen van besparingsopties om zoveel mogelijk eigen energie op te wekken in de wijk. Een aanpak van onderop is daarbij het uitgangspunt. In de workshop worden een paar Drentse ‘best practices’ gepresenteerd en gaan we graag met u in gesprek over de meerwaarde van deze aanpak.

4. Verduurzaming van VvE's

De Expeditie Energieneutraal Wonen is nauw betrokken bij het verduurzamen van onder andere Vereniging van Eigenaren (VvE). Een icoonvoorbeeld van een gebouwgebonden financiering is de De Nul op de Meter-renovatie van het appartementencomplex aan de Ellen in Assen.
In Drenthe zijn veel VvE-complexen wat voor u als Expeditiepartner kansen kan bieden.  Welke rol ziet u voor uw organisatie weggelegd? En hoe kunnen we samen de verduurzaming van de VvE-complexen versnellen?

5. N-tra

Bij RENDO hebben ze de blik gericht op de toekomst, met als ambitieuze missie: in 2030 gaat er door het aardgasnet van RENDO alleen nog maar duurzaam gas. Hoewel RENDO zelf geen energie opwekt, ondersteunt en faciliteert ze via haar dochteronderneming N-TRA initiatieven op het gebied van de energietransitie. Specifiek zal deze workshop ingaan op groen gas, inclusief waterstof, en hoe wij vooral met lokale partners en bottom-up kunnen overgaan op het DOEN!

6. Loket op locatie

Het Drents Energieloket organiseert door heel Drenthe informatie-avonden voor ALLE inwoners over energie besparen en –opwekken. Wat halen ze op en wat kunt u hier in bijdragen? Medewerkers van het Loket vertellen het u graag.

7. Sociale energie transitie

Wat betekent de energietransitie voor huishoudens met een smalle beurs? De noordelijke provincies hebben samen met enkele gemeenten een actieplan opgesteld dat op 16 oktober wordt gepresenteerd. Jochem Pennekamp van de gemeente Assen ligt alvast een tipje van de sluier op.