Woningstichting de Volmacht

De Volmacht brengt in de Expeditie betrokkenheid, verbinding, enthousiasme en kennis. Daarbij hopen we van en met partners kennis op te doen, versnelling te realiseren en draagvlak te creëren.

Volmacht