Gemeente De Wolden

Gemeente De Wolden zet zich in om samen met inwoners actief aan de slag te gaan met energiebesparing en -opwekking. Wij spelen, samen met onze inwoners in, op kansen en mogelijkheden en steunen duurzame initiatieven in de gemeente. De gemeente legt geen harde opgave neer bij onze inwoners, maar door te inspireren en informatie en maatregelen omtrent energiebesparing en -opwekking toegankelijk te maken, hopen wij samen met onze inwoners en ondernemers een duurzaam De Wolden te realiseren.

DeWolden