Gemeente Meppel

"Vanuit Meppel willen we ons inzetten in de zoektocht naar energieneutraal wonen Drenthe. We onderschrijven het belang van betrokkenheid en eigenaarschap bij bewoners en bedrijfsleven in deze zoektocht."


Meppel