Bouwend Nederland

Bouwend Nederland wil de bouwsector positioneren als een sector die bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, waaronder ook de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Bouwend Nederland wil er voor zorgen dat de sector de ruimte krijgt, zowel beleidsmatig, financieel als in praktische zin, om deze rol te vervullen.

Wij zijn aangehaakt bij de Expeditie Energieneutraal Wonen om een trekkersrol te vervullen voor marktpartijen zodat vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd. We willen met partijen ons inzetten om met slimme aanpakken en haalbare concepten voor onze leden goede business te genereren en verduurzaming in Drenthe samen in versnelling te brengen.

bouwendnederland