Zwanenburg projectonwikkeling

Als ontwikkelende belegger vinden wij duurzaamheid en verduurzaming een belangrijk item. Zo hebben wij in Leeuwarden het eerste kantoorpand herontwikkeld naar een appartementengebouw dat all electra is uitgevoerd en waarbij ieder appartement afzonderlijk de ruimte kan koelen of verwarmen (www.mooieplek.nl).

Wij moeten zorgvuldig omgaan met fossiele brandstoffen en onnodige verspilling van energie waar mogelijk voorkomen. Zo ook in het hele proces van de logistiek en de bouw van de woningen. Ons woonconcept Revolt House speelt hier maximaal op in. Onze woningen zijn beter voor het milieu, er worden substantieel grondstoffen bespaard, ze zijn energiezuiniger en ook nog eens gezonder om in te wonen dan traditionele bouw (www.revolthouse.nl).

Wij hopen ook in Drenthe met onze kennis en woonconcepten bij te kunnen dragen aan de doelstelling: ‘een energieneutrale Drentse woonomgeving in 2040’!

logo_zwanenburg_450