Energiecoöperatie duurzaam Assen

De Energiecoöperatie biedt een one-stop-shopping winkelconcept voor energieneutraal wonen. In de Expeditie zoeken we samenwerking met relevante partners (bedrijven, instellingen, overheden, DEO) voor het vullen en versterken van dit winkelconcept.

Meer informatie: www.ecduurzaamassen.nl

ec assen